Sâm Ngọc Linh 30 Củ/1kg

VinaRI hệ thống Yến Sào Khánh Hòa, Đông Trùng Hạ Thảo, Trà Thái Nguyên