Trà Đinh Tứ Qúy 500gram

1.250.000₫

Trà Đinh Tứ Qúy 100gram

250.000₫

Trà Đinh Tiến Quan 500gram

500.000₫

Trà Đinh Tân Cương Tiến Quan 100g

100.000₫

Trà Đinh Ngọc Tiến Vua 1kg

3.800.000₫
VinaRI hệ thống Yến Sào Khánh Hòa, Đông Trùng Hạ Thảo, Trà Thái Nguyên