VinaRI hệ thống Yến Sào Khánh Hòa, Đông Trùng Hạ Thảo, Trà Thái Nguyên - VinaRI hệ thống Yến Sào Khánh Hòa, Đông Trùng Hạ Thảo, Trà Thái Nguyên

VinaRI hệ thống Yến Sào Khánh Hòa, Đông Trùng Hạ Thảo, Trà Thái Nguyên
VinaRI hệ thống Yến Sào Khánh Hòa, Đông Trùng Hạ Thảo, Trà Thái Nguyên
VinaRI hệ thống Yến Sào Khánh Hòa, Đông Trùng Hạ Thảo, Trà Thái Nguyên
VinaRI hệ thống Yến Sào Khánh Hòa, Đông Trùng Hạ Thảo, Trà Thái Nguyên

HỆ THỐNG CỬA HÀNG

Showroom VinaRI tại Hà Nội
Showroom VinaRI tại Hồ Chí Minh
Showroom VinaRI tại Thái Nguyên
Showroom VinaRI tại Miền Trung
Xem chi tiết showroom trên hệ thống bản đồ google
VinaRI hệ thống Yến Sào Khánh Hòa, Đông Trùng Hạ Thảo, Trà Thái Nguyên
VinaRI hệ thống Yến Sào Khánh Hòa, Đông Trùng Hạ Thảo, Trà Thái Nguyên
VinaRI hệ thống Yến Sào Khánh Hòa, Đông Trùng Hạ Thảo, Trà Thái Nguyên

Sâm Ngọc Linh Loại 5 củ /1kg

420.000.000₫

Sâm Ngọc Linh Loại 8 củ /1kg

330.000.000₫

Sâm Ngọc Linh Loại 1 củ /100gram

24.000.000₫

Sâm Ngọc Linh Loại 2 củ /100gram

14.000.000₫

Sâm Ngọc Linh Loại 25 củ/1kg

125.000.000₫

Sâm Ngọc Linh Loại : 3 củ/100gram

11.000.000₫

Sâm Ngọc Linh Loại 4 củ/100gram

9.300.000₫
Xem thêm sản phẩm