Trà Việt Nam thượng hạng

VinaRI hệ thống Yến Sào Khánh Hòa, Đông Trùng Hạ Thảo, Trà Thái Nguyên

Trà Ô Long Thúy Ngọc 100gram

55.000₫

Trà Ô Long Sâm 200gram

160.000₫

Trà Ô Long Sữa 200gram

170.000₫

Trà Shan Tuyết Bạch Ngọc - 100gram

350.000₫

Trà Shan Tuyết Bạch Ngọc – 1kg

3.500.000₫

Trà Shan Tuyết Cổ Thụ ST1 – 1kg

1.800.000₫

Trà Shan Tuyết Cổ Thụ ST2 – 1kg

900.000₫

Trà Nhài Túi Lọc

27.000₫

Trà Sen Túi Lọc Thượng Hạng

27.000₫

Trà Xanh Túi Lọc 40gram

25.000₫

Trà Xanh Túi Lọc 100 gói

95.000₫

Trà Hoa Cúc Túi Lọc

30.000₫

Trà Atiso túi lọc 40gram

27.000₫

Trà Đào Túi Lọc SK1

33.000₫

Trà Thảo Mộc Túi Lọc 40gram

30.000₫

Trà Gừng Túi Lọc 40gram

30.000₫

Trà Ô Long Túi Lọc 40gram

30.000₫

Trà Ô Long Sữa Túi Lọc 40gram

30.000₫