Trà Ô Long Tiến Vua 100gram

300.000₫

Gói Trà Ô Long Cao Cấp 200gram

150.000₫

Trà Ô Long SK1 – 100Gr

55.000₫

Trà Ô Long Phúc Lộc Hộp 200gram

230.000₫

Hộp Trà Ô Long Tứ Long 400gram

550.000₫

Bộ Trà Ô Long Long Phượng 200gram

380.000₫

Trà Ô Long Phú Qúy 300gram

495.000₫

Trà Ô Long Tứ Qúy Hoàng Gia 600gram

850.000₫

Trà Ô Long Hoàng Gia SK1 – 600gram

750.000₫

Trà Ô Long Thúy Ngọc 100gram

55.000₫

Trà Ô Long Sâm 200gram

160.000₫

Trà Ô Long Sữa 200gram

170.000₫
VinaRI hệ thống Yến Sào Khánh Hòa, Đông Trùng Hạ Thảo, Trà Thái Nguyên