• Cửa hàng 16: 262 Trưng Nữ Vương, Hải Châu, Đà Nẵng
  • Hotline Đà Nẵng: 1900 638 086 – 0914 432 686