• Cửa hàng 16: 95/4 Lê Đình Lý , Thanh Khê , Đà
  • Cửa hàng 17 : 262 Trưng Nữ Vương, Hải Châu, Đà Nẵng
  • Hotline Đà Nẵng: 1900 638 086 – 0914 432 686