• Cửa Hàng 13: 1224 Trần Hưng Đạo ,TP Sông Công,TN
  • Cửa Hàng 14: 805 Trần Hưng Đạo ,TP Sông Công,TN
  • Cửa Hàng 15: Đối Diện Không Gian Văn Hóa Trà Tân Cương, Hồng Thái 2, Tân Cương, Thái Nguyên
  • Hotline : 1900 638 086