• Cửa Hàng 13: 1224 Trần Hưng Đạo ,TP Sông Công,TN
  • Cửa Hàng 14: 805 Trần Hưng Đạo ,TP Sông Công,TN
  • Cửa Hàng 15: Đối Diện Cổng 1 KCN SamSung Yên Bình – Phổ Yên Hotline : 1900 638 086